II-15. De haven van Enkhuizen. De haringvisserij

Klik hier voor een grotere afbeelding.

In West-Friesland zelf stond het leven inmiddels ook niet stil. De verbeteringen in de scheepsbouw hadden ook direkte gevolgen voor de visserij. Honderden haringbuizen voeren vanuit de Enkhuizer haven naar de Noordzee om op haring te vissen. Iedere haringbuis telde ± 14 bemanningsleden. De haringvisserij betekende dus voor veel mensen werk. Ook aan de wal was er bedrijvigheid. De haring moest worden verwerkt. Er waren toeleveringsbedrijven zoals touwslagerijen, zeildoekweverijen, traankokerijen en kuiperijen voor de haringtonnetjes. Ook waren er rokerijen. In de loop van de achttiende eeuw verloor Enkhuizen veel van haar betekenis als "haringstad". Nu vissen de Enkhuizer vissers hoofdzakelijk nog op het IJsselmeer.