Singer, Willem (1928-2009)

Een directeur met aandacht voor mens én ambacht

Willem Singer (roepnaam Wim) werd geboren te Andijk op 11 februari 1928, als zoon van Pieter Singer (1899-1964) en Marijtje Veer (1901-1987). Het gezin telde vier kinderen, twee meisjes en twee jongens en Wim was de derde in rij.
Na een glansrijke carrière bij Hoogovens IJmuiden, ging hij in 1993 met pensioen. Wim Singer overleed in 2009 te Heemskerk.

Jeugd
Wim was vernoemd naar zijn grootvader Willem, die in Andijk een tuinbouwbedrijf bezat, dat later door Wim z'n vader werd overgenomen. Pieter Singer zette dit bedrijf hoofdzakelijk voort als bollenkwekerij. Hij werkte hard, was een zeer sociale man en deed veel voor de gemeenschap. Het bedrijf had een oppervlakte van 5 hectare met wisselbouw: aardappelen, groenten, zaadteelt en bloembollen. Wim en zijn anderhalf jaar oudere broer werden al op jonge leeftijd ingeschakeld; in de schoolvakanties werkten zij ca. 12 uur per dag op het land, onkruid wieden, bloemen snijden, bonen plukken etc. Dit ging niet ten koste van school, want het leren ging Wim goed af. Hij bezocht de O.L. Westerschool (1934-1939) en mocht een klas overslaan. Vanaf zijn 9e jaar schreef hij stukjes voor de Enkhuizer Courant, die geregeld geplaatst werden. Verder was Wim lid van een voetbalclub.
Wim doorliep de HBS in Enkhuizen en behaalde in 1944 het einddiploma B.

Oorlogsjaren
In de oorlogsjaren was er geen gebrek aan voedsel bij de familie Singer; Wim zijn ouders waren zeer gastvrij en zij lieten de vele onderduikers hierin mee delen. Van 1944 tot 1945 (hongerwinter) hielp Wim thuis in het bedrijf. Hij wilde vliegtuigbouw studeren, maar kreeg geen toestemming van zijn vader. Die wilde dat hij naar Wageningen zou gaan, maar uiteindelijk mocht Wim naar Delft om daar werktuigbouwkunde te studeren. Z'n studieboeken kreeg hij in ruil voor aardappelen en in de uurtjes die hij niet werkte in het bedrijf, studeerde hij – voorbereidend op de studie in Delft – tijdens het ‘gasfietsen’, (trapfietsen om brongas op te pompen). Er was niet veel geld en na veel inspanning kreeg Wim een renteloos voorschot, omdat hij mooie eindcijfers had behaald. De studie in Delft was anders niet mogelijk geweest.

Studie Delft en huwelijk
Na de Tweede Wereldoorlog ging Wim dus studeren aan de Technische Hogeschool in Delft. Wim woonde op kamers en eenmaal in de 6 weken ging hij naar huis. Stage heeft hij gelopen bij Stork, Van Gelder Papier en aan boord van de “Westerdam” naar New York in 1949. Hij studeerde op 7 juli 1950 af als ingenieur met een scriptie over dieselmotoren.
In 1946 werd hij goedgekeurd voor militaire dienst. In 1950 volgde hij een opleiding aan een onderdeel van de K.M.A. te Breda met plaatsing als luitenant op vliegbasis Leeuwarden en Woensdrecht tot 1951.
Zes weken na zijn afstuderen is Wim in het huwelijk getreden met Maartje Wilms (geen huis, geen baan, geen geld en de militaire dienst nog te vervullen).
Na indiensttreding bij Hoogovens te IJmuiden is hij in 1952 in Velsen-Noord gaan wonen tot begin 1975 toen hij naar Beverwijk verhuisde. In 1954 werd de eerste dochter geboren, in 1959 de tweede en in 1970 kwam de in 1967 geboren derde (geadopteerde) dochter uit Korea.

In 1986 is Wim gescheiden en in 1988 hertrouwd met Edith Limburg. In 1993 is een zoon uit dit huwelijk geboren.

Carrière
In 1952 trad Wim Singer in dienst van Hoogovens te IJmuiden, bij de afdeling Kooksovens. Wim zou zijn gehele werkzame leven in dienst van Hoogovens blijven. In 1961 werd hij benoemd tot bedrijfschef afdeling Hoogovens. Halverwege de jaren zestig werd hij belast met de leiding over de bouw van Warmbandwalserij 2 en in 1966 werd hij benoemd tot bedrijfschef van die warmbandwalserij. In 1970 kreeg hij ook de overige warmwalserijen onder zijn hoede en in 1973 werd hem de titel Onderdirecteur verleend. In 1975 werd Wim Singer benoemd tot sectorhoofd Plaatwalserijen en ontving hij tevens de titel van Bedrijfsdirecteur. De weg naar de top was definitief ingeslagen en voerde hem in 1981 naar zijn benoeming tot Directeur Produktie en tevens lid van de Directie Staal Hoogovens IJmuiden. Vanaf 1990 legde hij zijn overige functies neer en werd hij Directeur Hoogovens Groep B.V. tot zijn pensionering in 1993.

Nevenfuncties
Al snel na zijn in dienstintreding trad hij toe tot de vrijwillige bedrijfsbrandweer van het bedrijf (1956). In 1973 werd hij benoemd tot brandweercommandant. Dit bleef hij tot maart 1981 toen hij na 25 jaar daarvan afscheid nam.
In 1958 werd Wim Singer lid van de Centrale Ideeëncommissie, van welke commissie hij voorzitter was van 1962 tot 1975.
Hij droeg de Hoogovens Harmonie een warm hart toe, was beschermheer van de Hoogovens Harmonie en tot zijn overlijden erelid van het Corus Orkest.

Diverse functies buiten Hoogovens
Naast zijn functie bij Hoogovens IJmuiden vervulde Wim Singer vele taken op sport- en ander gebied in het maatschappelijk leven, o.a. het Rode Kruis, het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, het Nationale Sportoverleg, de Provinciale Sportraad Noord-Holland, de Heemskerkse Golfclub, Telstar-Stormvogels en voorzitter van de FON (Federatie Ondernemersverenigingen). Bovendien bekleedde hij diverse commissariaatfuncties.

Onderscheiding
In 1986 werd hij voor zijn vele verdiensten in interne en externe activiteiten benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Internationaal
Wim Singer was lid van een aantal internationale verenigingen op ijzer- en staalgebied, zoals de Verein Deutscher Eisenhüttenleute, the Institute of Metals (Groot-Brittannië), the Association of Iron and Steel Engineers (USA), the Iron and Steel Institute of Japan en the European Hot Strip Mill Managers Committee.
Wim Singer overleed te Heemskerk op 20 augustus 2009. De afscheidsplechtigheid vond plaats in crematorium ‘Westerveld’ te Driehuis.

In memoriam
Directeur die graag een overall aantrok

Wim Singer werd bij zijn overlijden in een ‘In memoriam’ herdacht als een persoon die een grote rol heeft gespeeld in de groei van Hoogovens IJmuiden. Notities, jaarplannen, beleidsplannen, hij las ze en zag de samenhang.
Hij stond ook bekend als iemand met een zeer grote interesse in alles wat er in zijn directe omgeving gebeurde. Hij was zeer dynamisch en energiek, stak veel tijd en aandacht in zijn werk. Echt nog zo'n directeur die op crisismomenten ook in overall op de werkvloer verscheen. Hij wist prima hoe het bedrijf technisch in elkaar zat.

Geroemd werd hij ook als mensenmens. Zijn interesse in zijn mensen maakte dat hij zeer geliefd was. Werknemers zochten hem altijd op om zaken te bespreken. En hij zocht hen op. Vele foto's zijn er geschoten van Wim in een ‘overall’ op de werkplek. Hij maakte tijd voor mensen. Vanuit de gedachte dat bij alle technologische vernieuwingen de mens niet vergeten mocht worden, maar centraal bleef staan.

(Bron: IJmuider Courant d.d. 25 augustus 2009 en blad Focus, magazine voor Corus-medewerkers in IJmuiden)

NB. Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken NV, afgekort als Hoogovens of KNHS was de naam van een bedrijf in Velzen en Beverwijk, opgericht in 1918. Tegenwoordig is het onder de naam Tata Steel IJmuiden een onderdeel van Tata Steel Europe. Bekend is het Hoogovens Schaaktoernooi, nu Tata Steel Chess Tournament. Het wordt jaarlijks gehouden in januari en is een van de grootste en sterkste toernooien ter wereld.

Gegevens aangeleverd door: Edith Singer-Limburg te Heemskerk en bewerkt door: Jaap Raat te Heiloo (2017).