Foreest, mr. Nanning van (1682-1745)
bron: Holl. Hist. Reeks dl. 25

Bewindvoerder van de VOC-kamer te Hoorn

Geboren te Hoorn op 2 februari 1682. Overleden in de Beemster op 15 augustus 1745.
Zoon van mr.Jacob van Foreest, raad en burgemeester van Hoorn, secretaris van Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier, en Maria Sweers.

Raad in de vroedschap van Hoorn (1718-1745) en tien maal burgemeester van Hoorn, bewindhebber van de VOC-kamer Hoorn. Bekleedde daarnaast diverse lokale functies.

Trouwde in 1706, na zijn rechtenstudie in Leiden, met de Enkhuizer burgemeestersdochter Debora Amerentia Compostel die ruim een jaar later in het kraambed stierf. Pas twintig jaar later, vlak na de dood van zijn enige dochter uit dit huwelijk, hertrouwde de toen 46-jarige Nanning met de 22-jarige Jacoba de Vries, dochter van een Hoornse regent. Zij kregen negen kinderen.

Nanning van Foreest gold als de rijkste man van Hoorn in zijn tijd. Naast het omvangrijke kapitaal dat de familie Van Foreest al bezat, was hij in 1742 samen met zijn neef Cornelis van Foreest erfgenaam van de puissant rijke Maria van Egmond van de Nijenburg, de laatste telg uit dit Alkmaarse adellijke geslacht. Nanning kreeg daarbij de heerlijkheden Petten en Nolmerban, Cornelis werd heer van Schoorl en Camp. Tevens kreeg Nanning het Huis te Nijenburg in Heiloo in zijn bezit.

Nanning van Foreest liet in 1724 een imponerende hardstenen gevel met decoraties op zijn huis aan het Oost aanbrengen. Hij zette daarmee een trend, in de loop van de achttiende eeuw hebben vele Hoorns regenten hun huizen laten verfraaien. Ook in ander opzicht liet hij zijn rijkdom blijken. Zo waren Cornelis en Nanning van Foreest de enigen in Hoorn die zich in een koets met een vierspan lieten vervoeren en hadden zij wel vijf dienstboden in huis. Nanning van Foreest liet een vermogen van ruim 1,5 miljoen gulden na, voor die tijd een recordbedrag en een van de hoogste van het land.

Literatuur:
L. Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1770 (Hollandse Historische Reeks dl.4, Den Haag, 1985)
K.W.J.M. Bossaers, Van Kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de 18e eeuw (Hollandse Historische Reeks dl.25, Den Haag, 1996)

Gegevens aangeleverd door: Katja Bossaers te West-Beemster.