Grent, mgr. Jacob (1889-1983)
bron: St. Oud Wervershoof

Missionaris en bisschop

Geboren op 25 augustus 1889 te Wervershoof, aan de Lagedijk, thans Simon Koopmanstraat. Overleden te Jakarta op 11 augustus 1983. Zoon van C. Grent en A. Hauwert.

Missionaris en bisschop. Hij trad toe tot de Congregatie van de Missionarissen van het H. Hart en werd op 7 oktober 1914 tot priester gewijd. Na een onderwijzersopleiding te hebben gevolgd werd hij uitgezonden naar de Kei-eilanden in de Molukken. Hij kreeg de opdracht de grondslag te leggen voor het lager en voortgezet onderwijs. In twaalf jaar bereikte hij hiermee grote resultaten. Doordat hij vanaf 1933 voor pastoraal werk in Merauke (N.- Guinea) werd aangesteld bleven de Jappenoverval en hun ellendige kampen hem bespaard. Zijn bisschop mgr. Aerts en dertien missionarissen werden echter op 30 juli 1943 op de Molukken doodgeschoten.

De Paus benoemde hem in 1943 tot Apostolisch Vicaris met bisschoppelijke waardigheid. De bisschopswijding ontving hij op 31 augustus van dat jaar uit handen van de bisschop van Haarlem, mgr. J.P. Huibers. Niet zoals gebruikelijk in de kathedrale kerk van Haarlem maar op verzoek van de toenmalige burgemeester Raat in de parochiekerk van St. Werenfried te Wervershoof. In het bisschoppelijk wapen van de nieuwe bisschop staat St. Werenfridus afgebeeld.

Teruggekeerd op de Molukken vroeg de grotendeels verwoeste missie al zijn energie. Dit waren jaren die dubbel telden en het werk ging hem zwaar vallen, zodat hij een jongere opvolger nodig achtte. Hij vroeg, kreeg en wijdde een hulpbisschop met recht van opvolging, pater Andreas Sol. Samen woonden zij het tweede Vaticaans Concilie bij. Maar toen bisschop Grent, inmiddels 72 jaar, bij een audiëntie aan Paus Joannes (toen 82 jaar) vroeg, het bestuur aan mgr. Sol te mogen overdragen, antwoordde Joannes lachend: "Maar, mijn kind, je bent nog zo jong en vitaal!" In 1965 werd zijn wens dan toch door Paus Paulus VI vervuld. Maar mgr. Grent zocht geen rust, alleen maar minder verantwoordelijk werk en dat vond hij in het melaatsenziekenhuis, in de communiteiten van de kloosterlingen en in het schrijven van een regionale kerk- en missiegeschiedenis. In 1972 was hij 25 jaar bisschop en in 1974 60 jaar priester. Hij overleed op de hoge leeftijd van 94 jaar te Jakarta op 11 augustus 1983 en werd op 14 augustus te Langgur (Ambon) begraven.
Wervershoof eerde zijn zoon door een plantsoen naar hem te vernoemen: Bisschop Grentplantsoen.

Literatuur:
Mgr. J. Th. M. Kraakman en Mgr. P.M. Verhoofstad, Honderd jaar Werenfriedkerk, 1975.

Gegevens aangeleverd door: Stichting Oud Wervershoof.