Roele, Piet (1931-2015)

Vergaderboer uit de Wogmeer

De latere ‘vergaderboer’, onder meer waterschapsbestuurder en voorzitter van de Stichting Westfriese Molens, Pieter Nicolaas – Piet – Roele wordt op 24 september 1931 geboren in Benningbroek als zoon van Cor Roele (1902-1964) en Trien Koster (1909-1992). Op 17 maart 1954 treedt Piet Roele in Midden-Beemster in het huwelijk met Aaf Haan, geboren 3 augustus 1932 in Beemster. Op 5 mei 2015 overlijdt hij in Hoorn op 83-jarige leeftijd. Piet Roele was Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In het voorjaar van 1935 nemen zijn ouders afscheid van het boerenbedrijf in Benningbroek. Zij verhuizen naar een boerderij in de Purmer. In deze droogmakerij beleeft Piet zijn jeugdjaren. Na de kleuterschool in Edam volgt de openbare lagere school in dit stadje. In september 1944 gaat hij naar de RHBS in Purmerend. Vervolgens, met het diploma 3 jaar genoten onderwijs op zak, naar Alkmaar, naar de Landbouwwinterschool. En dat allemaal op de fiets!
In oktober 1951 moet hij zich als dienstplichtig militair melden bij de Ripperdakazerne in Haarlem. Zijn vooraf uitgesproken wens wordt vervuld. Hij wordt ingedeeld bij het onderdeel Aan en Afvoertroepen (zie: AAT) en brengt het tot sergeant. Blijvende indruk uit deze levensfase: vier weken met zijn peloton operationeel in Zeeland na de Watersnoodramp in 1953.

Naar de Wogmeer
In maart 1954 wordt in de Wogmeer de Proefboerderij Noord-Holland, gericht op de melkveehouderij, in gebruik genomen. Piet Roele wordt bedrijfsleider. Gedurende 18 jaar runt hij, met de actieve steun van zijn vrouw, dit bedrijf. Duizenden kopjes koffie zijn er door haar handen gegaan. Zo groot was de belangstelling voor tientallen proeven op het gebied van voedering, huisvesting en mestafvoer die er zijn uitgevoerd.

In het voorjaar van 1972 ziet het bestuur van de Stichting Proefboerderij Noord-Holland zich genoodzaakt de handdoek in de ring te gooien. De rijks- en de provinciale overheid draaien de subsidiekraan dicht. De bedrijfsleider neemt de stolp met 32 ha. land over. Per 1 mei 1972 is Piet boer, baas op eigen erf! In 1981 gaan de koeien de deur uit. De stallen komen leeg. Wat blijft is een koppel schapen.

Waterschapsbestuurder
Ondertussen heeft Piet Roele, als boer/bedrijfsleider, ontdekt dat er achter de ‘voordam’ een wereld ligt die ook zijn interesse heeft. Hij treedt toe tot het bestuur van de polder Wogmeer en enkele bestuursverkiezingen later heeft hij de voorzittershamer in handen. Schaalvergrotingen volgen, ook in de wereld van de waterschappen. Het waterschap Westfriesland verschijnt op 1 januari 1973 op de kaart. In 1975 wordt Piet Roele heemraad en in 1980 vice-dijkgraaf. In 1999 vindt hij het welletjes. Hij houdt genoeg om handen over.

In Alkmaar zetelt het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, verantwoordelijk voor alle zeeweringen in het Noorderkwartier. In 1919 door het provinciaal bestuur in het leven geroepen. Met als opdracht ‘de droge voeten in het land boven het IJ’ veilig te stellen. Het enige waterschap – een functionele democratie – waarin politieke partijen bestuurszetels bezetten. In 1975 wordt Piet Roele door de VVD als hoofdingeland in het bestuur gedropt en hij zal deze zetel tot het einde van dit hoogheemraadschap – de fusie in 1993 met Uitwaterende Sluizen – bezet houden.
Het in Edam zetelend Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland zoekt bestuurders en zonder aanloopperiode als hoofdingeland belandt Piet Roele in 1984 als hoogheemraad rechtstreeks in het dagelijks bestuurscollege van dit eerbiedwaardige waterschap, dat zorg draagt voor schoon oppervlaktewater in dit land boven 't IJ.
Op 1 januari 1994 kent dit gebied nog maar één Hoogheemraadschap: dat van Hollands Noorderkwartier. Met als zetel Heerhugowaard. In 1995 treedt Piet Roele terug als waterschapsbestuurder: ‘'t Is ienmaal wel’.

Voorzitter van ‘Opmeer’
In de Wogmeer en omgeving voelde Piet zich thuis. Al kort nadat hij zich daar vestigt, wordt hij benaderd door het bestuur van de Stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer. Een paardenman kunnen zij daar bij de show op de eerste maandag van augustus goed gebruiken. In 1978 wordt hij voorzitter: ‘Een spannende, maar ook mooie job’.
In 1985 moet hij de show voortijdig afblazen. Het tentoonstellingsterrein is doorweekt. ‘In deze bak prut is de veiligheid van paard en ruiter niet meer gewaarborgd’. Kort daarna neemt hij afscheid als voorzitter.

Binnen de kortste keren is hij ook voorzitter van de afd. Opmeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, zit hij in de ledenraad van de coöperatieve zuivelfabriek ‘Aurora’ (Opmeer), nadien CV Noord Holland en in het bestuur van de afd. Noord-Holland van het Warmbloed Paardenstamboek Nederland.
Ook wordt hij diaken in de Ned. Hervormde kerk in Obdam en geeft hij, als voorzitter, leiding van de vorming van één kerkelijke gemeente: Obdam, Hensbroek, Opmeer, Spanbroek, Hoogwoud.

Piet Roele onthult in 2011 informatiebord bij molen Westuit no. 7.
Piet Roele onthult in 2011 informatiebord bij molen Westuit no. 7.

Molenvriend
Piet Roele moet bezig zijn, net als molens moeten draaien. In 1980 treedt hij toe tot het bestuur van de Stichting Westfriese Molens, een dochter van het Westfries Genootschap. Per 1 januari 2010 legt hij de voorzittershamer neer.

Publicaties:
Twaalf en een half jaar Proefboerderij Noord-Holland (Schagen, 1966).

Bronnen:
80 jaar Piet Roele, auteur: Piet Roele (privé-uitgave, april 2012).
‘Hoe kan 1 man boerderij van 20 ha bewerken?’, artikel over de proefboerderij in de Wogmeer (Het Parool, 28 juli 1955).

Gegevens verzameld en bewerkt door: Volkert J. Nobel te Hoorn (2019).