Raat, Nicolaas Johannes Henricus (Klaas) (1892-1965)
bron: De Skriemer 1998

Bestuurder met vooruitziende blik

Geboren te Medemblik op 30 april 1892. Overleden te Zeist op 17 januari 1965. Begraven te Wervershoof.
Zoon van Henricus Raat en Jacoba Barbera Ramakers. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan op de secretarie in Andijk. In 1916 werd hij ambtenaar op de secretarie te Wervershoof. In 1917 werd hij secretaris en in 1923 burgemeester aldaar. Hij had vele nevenfuncties, zo was hij voorzitter en directeur van de plaatselijke Boerenleenbank, lid en later voorzitter van de Raad van Toezicht van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. Was penningmeester van de R.K. Staatspartij, kring Den Helder, medeoprichter R.K ULO te Hoorn, curator van het Werenfriduslyceum te Hoorn. Verder was hij enige jaren lid van de Commissie Landelijk Schoon van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, thans geheten Westfries Genootschap. In 1956 werd hij voor zijn vele verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Na zijn pensionering in 1957 ging hij met zijn gezin wonen in Zeist. Naar aanleiding van zijn vertrek uit Wervershoof, berichtte het landelijk dagblad De Tijd van 29 april 1957 onder het kopje: “Verhuiswagen in Wervershoof” o.a.:
“Een levenswerk sloot hij af: bestuurder van een kleine bloeiende gemeenschap, magistraat van allure, die in West-Friesland een stem van betekenis had en in zijn dorp als de meelevende burgervader graag was gezien, al kon hij van zich afbijten.”
Bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Coöperatieve Raiffeisenbank te Utrecht, ontving hij uit handen van de toenmalige Commissaris van de Koningin in Utrecht, Jhr. Mr. de Ranitz, de Gouden medaille. Wervershoof eerde hem door een straat naar hem te noemen: Burgemeester Raatlaan.

Literatuur:
J.H.N.W. Raat, 'N.J.H. Raat (1892-1965), burgemeester van Wervershoof 1923-1957', in: De Skriemer 1998.
Hans Moolenbel, Het begin van de Rabobank Westfriesland-Oost in: Al deze stenen voor Sparen en Lenen, p.17 t/m 28.

Gegevens aangeleverd door: Stichting Oud Wervershoof.