Opperdoes Alewijn, jhr. Mr. Pieter (1800-1875)
bron: Westfries Archief

Een 19e eeuwse Westfriese volksvertegenwoordiger

Geboren te Hoorn op 21 april 1800. Overleden te Hoorn op 9 maart 1875.
Zoon van mr. Frederik Alewijn, lid Provinciale Staten van Holland en dijkgraaf van de Beemster, en Margaretha Christina Opperdoes.
Controleur rijksbelastingen te Hoorn (1828), gemeenteraadslid Hoorn (1830-1868), lid Provinciale Staten van Noord-Holland (1840-1847, 1850-1875), lid Tweede Kamer (1847-1849).

Literatuur:
H. van Felius en H.J. Metselaars, Noordhollandse Statenleden 1840-1919.
(Hollandse Historische Reeks 21, Den Haag, 1994).
W.F.M. Brieffies, 'Jonkheer Pieter Opperdoes Alewijn: een 19e eeuwse Westfriese volksvertegenwoordiger', in: WFON 44 (1977), 104-107.
NNBW IV.

Zie ook Hoorns Biografisch Woordenboek (HBW).