Koopman, reder en bewindhebber van de VOC kamer Enkhuizen

Geboren te Enkhuizen op 5 september 1685. Overleden te Enkhuizen op 30 november 1747.
Zoon van Pieter Haak, schepen van Enkhuizen, en Aafje van Vossen.

Raad in de vroedschap van Enkhuizen (1719-1747) en dertien maal burgemeester van Enkhuizen, afgevaardigde ter Staten-Generaal en Admiraliteitsraad. Bewindhebber van de VOC kamer Enkhuizen (1720-1747). Koopman en reder.

Afkomstig uit een regentengeslacht dat al sedert de zestiende eeuw in het stadsbestuur van Enkhuizen zat. Verloor op jonge leeftijd zijn echtgenote, Willemina Vis, in het kraambed en vervolgens zijn zoontje op de leeftijd van anderhalf jaar. Daarna stortte hij zich op zijn handelsactiviteiten en bestuurlijke carrière. Als directeur van de handelscompagnie Gebroeders Haak en Co die hij samen met zijn broers Andries en Cornelis en zwager Jan Minne bezat, onderhield hij handelsbetrekkingen met de Oostzee, Scandinavië, zuid-Europa en Azië (zie correspondentie in Oud-archief Enkhuizen). Ook reedde hij haringbuizen uit. Zijn nalatenschap, ruim 200.000 gulden, bestond voor meer dan de helft uit VOC-aandelen. Hij bewoonde een huis annex pakhuis aan de Paktuinen in Enkhuizen.

Literatuur:
K.W.J.M. Bossaers, Van Kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de 18e eeuw (Hollandse Historische Reeks dl.25, Den Haag, 1996)
Hans Bonke en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC (Haarlem-Hoorn-Enkhuizen, 2002)

Gegevens aangeleverd door: Katja Bossaers te Westbeemster (2005).