Nooteboom, Pieter (1881-1963)

Directeur, verenigingsman en fotograaf van Hoorn

Geboren te Rotterdam op 29 september 1881 en overleden te Den Helder op 14 februari 1963. Pieter Nooteboom werd opgevoed in Dordrecht. Al spoedig bleek zijn tekentalent en na de lagere school en de ambachtsschool werd hij dan ook student aan de tekenacademie in Rotterdam. Hij behaalde daar de akte MO-tekenen, zodat hij in 1904 tekenleraar kon worden op de Ambachtsschool van Alkmaar. Hij trouwde op 18 juli 1906 in Dordrecht met Adriana de Waal, met wie hij drie zoons kreeg: Wouter (geboren in Alkmaar op 8 augustus 1907), Dirk (Emmen 30-5-1909; als kind van bijna elf jaar gestorven op 22 maart 1920) en Pieter jr. (Emmen 19-8-1916; hij kwam in 1935 bij de Marine in Den Helder en kwam om bij de Slag op de Javazee op 27 febr. 1942).

In 1908 verhuisde het gezin naar Emmen (Dr.) waar Pieter Sr. directeur van de plaatselijke Ambachtsschool werd. En op16 maart 1917 kreeg hij dezelfde functie in Hoorn, waar hij met zijn gezin op 25 mei van dat jaar ging wonen op Kleine Noord 29. Op zijn school -hij bleef er directeur tot zijn pensionering in 1946- leerde hij J. C. Kerkmeijer kennen die secretaris van het schoolbestuur was. Later verhuisde hij nog naar Drieboomlaan 82 (daarna 112) en Koepoortsweg 103. Zijn vrouw stierf in 1949, eerder dan hij, zodat hij toen kwam te wonen in het Diakoniehuis aan het Achterom (3). Op 28 september 1961 werd hij vereerd met het ereburgerschap van Hoorn. Hij stierf op 14 februari 1963 in Den Helder waar hij als zieke was verzorgd in zijn familiekring. Zijn begrafenis aan het Keern was op 15 februari 1963.

Nooteboom had een rustiger aard dan Kerkmeijer, maar ze konden heel goed met elkaar overweg. De meeste functies die hij in de loop van zijn Hoornse leven heeft bekleed, had hij te danken aan de invloed van Kerkmeijer. Zo was hij sinds de oprichting van de vereniging Oud Hoorn in 1917, actief in die kring en vanaf 23 juni 1947 lid van het bestuur tot zijn dood in 1963. Al in zijn Drentse tijd maakte hij foto's van zijn omgeving. Hij bleef dat doen in Hoorn en veel van zijn lezingen voor Oud Hoorn illustreerde hij met zelfgemaakte foto's. Deze worden bewaard in het Westfries Archief. Hij was ook lid van de Commissie van Toezicht van het Westfries Museum, van de Bouwplancommissie Hoorn (later ‘Welstandscommissie’), van Landelijk Schoon van het Westfries Genootschap, van de Monumentencommissie Hoorn, van de Commissie tot oprichting van het Gedachtenismonument voor de oorlogsslachtoffers van Hoorn, bestuurslid van de vereniging ‘Het Carillon’, voorzitter van de Vereniging tot Evangelisatie (met de Eikstraatkapel), van de Woningbouwvereniging ‘Arbeidersbelang’ en sinds 1957 van de Saneringscommissie Hoorn.

Zijn deskundigheid en evenwichtige benadering van wat hij om zich heen zag en van wat hij sociaal waarnam, gaven hem een algemeen geachte goede naam in Hoorn en omgeving. Zijn onvermoeibare inzet voor zijn omgeving en zijn interesse voor de ontwikkelingen en veranderingen daarin werden algemeen gewaardeerd.

Publicaties:
Veel foto's van het veranderend stadsbeeld in Hoorn en van markante plekken in West-Friesland, nu in het Westfries Archief.

Literatuur:
“Pieter Nooteboom” in Oud Hoorn-kwartaalblad 2002, no. 1 (maart) pag. 11-13, door Leo Hoogeveen
“Pieter Nooteboom” in “Hoornsignaal”, Sint Nicolaasnummer, december 1953

Gegevens aangeleverd en bewerkt door: Gerard Weel te Hoorn (2012).