Schey, L.T.C. (1872-1957)
bron: Holl. Kaasmuseum

Rijkszuivel- en veeteeltconsulent
Steun en toeverlaat voor Westfriese veehouders

Geboren te Borculo in 1872. Overleden te Warnsveld in 1957. Rijkszuivelconsulent in Noord-Holland in de jaren 1900-1938.
"Doktor" Schey, zoals hij door de West-Friese boeren met ontzag werd genoemd, heeft sinds 1900 als rijkszuivel- en veeteeltconsulent tientallen plaatselijke kaasfabriekjes helpen oprichten en talloze individuele boeren en boerinnen bijgestaan met adviezen als zij tot wanhoop waren gedreven over het mislukken van hun kazen. In 1909 legde hij de kiem voor de Vakschool voor kaasmakers in Hoorn en verzorgde allerlei cursussen voor melkcontroleurs-stamboekhouders. Ook bij het oprichten van fokverenigingen was hij een onvervangbare steun en toeverlaat.

Publicatie(s):
L.T.C. Schey, Schets van het Noord-Hollandse weidebedrijf, in Verslag van de Staatscommissie van den Landbouw in gesteld in 1906 (1912).
L.T.C. Schey, De Vereniging tot ontwikkeling van de Landbouw in Hollands Noorderkwartier en de zuivelbereiding in haar werkgebied (1954)
L.T.C. Schey, Van gezinsbedrijf tot groot bedrijf; een en ander uit de geschiedenis der zuivelbereiding in Noord-Holland in het tijdperk 1890-1940 (1954)
L.T.C. Schey, Herinneringen op aan de begindagen van de fokverenigingen in West-Friesland, in de Enkhuizer Courant 1953, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Provinciale Bond van Fokverenigingen.

Literatuur:
K.van der Wiel & J. Zijlstra, Paradijs der Runderen (Wormerveer 2001).

Gegevens aangeleverd door: Kees van der Wiel te Haarlem (2007).