Wijnker, Dirk (1872-1967)

Een maatschappelijk actieve veehouder

Dirk (Theodorus) Wijnker werd geboren te Heerhugowaard op 20 januari 1872 als zoon van Gerrit Wijnker, veehouder en Maartje Zuurbier. Dirk trouwt in 1893 voor de eerste keer met Anna Dekker, dochter van Jan Dekker en Sijtje Beneden. Het jonge stel, Dirk is twintig en Anna negentien jaar, gaat wonen op de boerderij van vader Gerrit aan de Groenedijk nr. 3. Vandaar verhuizen ze in 1898 naar de Westdijk en in 1902 naar een andere stolp, Middenweg 9 in Heerhugowaard. In 1905 kopen Dirk en Anna boerderij Spoelwijk, Middenweg A 79 (later nr. 63). Dirk en Anna krijgen een groot gezin, zestien kinderen, waarvan er twee in hun eerste levensjaar overlijden. Zijn vrouw Anna overlijdt in 1915. Dirk trouwt zeven jaar later voor de tweede keer, nu met Neeltje Hof. Het echtpaar Wijnker-Hof krijgt dan nog drie kinderen. Dirk Wijnker overlijdt te Schoorl op 15 maart 1967.

Maatschappelijk actief
Dirk is veehouder. Hij heeft een groot bedrijf en een grote hobby: paarden. Hij koopt harddravers en wint er regelmatig prijzen mee, Op 13 november 1904 vermeldt de Schager Courant: ‘Als groote byzonderheid kan wel vermeld worden, dat het 4-jarig paard bespannen voor een tilbury, toebehorende aan den heer Th. Wijnker in één dag den weg van hier naar den Hoek van Holland heeft afgelegd’.
Daarnaast weet hij tijd vrij te maken om maatschappelijk actief te zijn. In 1903 wordt in Heerhugowaard een Coöperatieve Boerenleenbank opgericht. Dirk komt in het bestuur en wordt na verloop van tijd voorzitter. Dirk was ook betrokken bij het onderwijs. De Schager Courant van 15 mei 1903 vermeldt in het verslag van de ‘Vereeniging tot bevordering van Getrouw Schoolbezoek’ te Heerhugowaard o.a. dat tot bestuurslid is gekozen voor wijk 1. D. Wijnker. Jarenlang is hij daar voorzitter van geweest.
‘Ons Blad’, een katholiek nieuwsblad, maakt op 20 augustus 1910 melding van Dirk Wijnker als voorzitter van de Provinciale Boerenbond van N-H.
Hij is gedurende 22 jaar lid van de gemeenteraad, waarvan 18 jaar wethouder en wordt ook nog locoburgemeester van Heerhugowaard. Hij maakt in al die die hoedanigheden tal van nieuwe voorzieningen in de gemeente mee.

Nieuwe voorzieningen
In 1912 wordt door de pas opgerichte woningbouwvereniging ’Heerhugowaards Belang’ zestien woningen gerealiseerd. In 1915 wordt vergunning verleend voor het plaatsen van elektriciteitspalen. In 1924 vindt aansluiting op het waterleidingnet plaats. Een hoop gedoe, want lang niet iedereen zag in het begin daar de voordelen van en men vond het ook te duur. In de gemeenteraad wordt er veel en lang over gesproken voordat er water uit de kraan kwam. Op 26 maart 1934 neemt Dirk als oudste wethouder de voorzittershamer van de scheidende burgemeester Wiebe van Slooten over. Op 1 augustus 1935 neemt Dirk zelf als wethouder afscheid. Dirk wordt voor zijn verdiensten voor de gemeente Heerhugowaard benoemd tot ereburger en wordt koninklijk onderscheiden met de eremedaille in de Orde van Oranje Nassau.

Laatste levensjaren
Zijn laatste levensjaren woont Dirk met zijn vrouw Neeltje in huize Erica te Schoorl. Hij overlijdt daar op 15 maart 1967 op 95-jarige leeftijd. Bij zijn nagedachtenis schrijft men: ‘Hij was een man die veel heeft betekend voor de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakte. Men kan met reden zeggen dat hij een pionier geweest is voor de ontwikkeling van Heerhugowaard. Doordat hij lang geleefd heeft, heeft hij nog de vruchten mogen zien van hetgeen hij op gang heeft gebracht. Bovendien was hij een der eersten die de emancipatie van het katholicisme in de gemeenschap een flinke stoot heeft gegeven…’

Bron:
Th. Wijnker, Stamboom Wijnker/Wenker, uitg. Pirola, Schoorl, 2012.

Gegevens aangeleverd door: Th. Wijnker te Wijk bij Duurstede en bewerkt door: Jaap Raat te Heiloo (2014).