Horst-Hoekstra, A.C. ter (1881-1974)
bron: WFON 42

Romanschrijfster in het West-Fries

Geboren te Hauwert in 1881, waar haar vader Jacob Hoekstra een smederij had.
Overleden te Zeist op 25 september 1974, op 93 jarige leeftijd. Kreeg les op de Lagere School van de bekende meester K. Ruyterman. Deze was in 1924 een van de oprichters van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, nu Westfries Genootschap geheten.

Horst-Hoekstra, A.C. ter (1881-1974)A.C. ter Horst-Hoekstra leverde regelmatig bijdragen voor het tijdschrift “De Speelwagen” en ook voor de jaarbundel van het Westfries Genootschap, “West-Frieslands Oud en Nieuw”. Haar roman “Kloin Pittichie”, geschreven in het West-Fries, had een ongekend succes. In “Kloin Pittichie” beoogde zij het uitbeelden van oude West-Friese zeden en gewoonten. Als tweede doel had zij voor ogen het vastleggen van de spreektrant en spreektaal en het gebruik van kernachtige zegswijzen, zoals zij die vroeger door West-Friezen in haar geboorteplaats Hauwert en elders te horen had gekregen. “Om daarmee iets van het oude, maar toch eigene voor het nageslacht te hebben bewaard”, zoals zij in haar Voorwoord bij de tweede druk in 1956 schreef. Dat zij haar romans in het West-Fries schreef, achtte zij nodig teneinde de oud-West-Friese sfeer zo dicht mogelijk te benaderen.

Jan Pannekeet schreef naar aanleiding van haar overlijden een “In memoriam”. Daarin: “Trefzeker, uiterst deskundig en vooral bezield door een oprechte liefde voor West-Friesland - een liefde die wars is van sentimentaliteit en chauvinisme - heeft zij het dagelijks doen en laten, het wel en wee van het Westfriese dorpsleven uit haar jeugdjaren vastgelegd.”
En verder:
“Het Westfries waarvan zij zich bediende, kan de toets der kritiek met glans doorstaan. Vandaar dat haar geschriften voor de officiële wetenschap, met name voor de dialectologie, reeds nu van onschatbare waarde zijn. Als geen ander heeft zij aangevoeld wàt de kracht, maar ook wàt de beperking van ons dialect is, vandaar dat haar werk model kan staan voor allen die Westfries schrijven.”

Overhandiging 32e bundel van het Historisch Genootschap aan mevrouw A.C. Ter Horst-Hoekstra, 1965.
Overhandiging 32e bundel van het Historisch Genootschap aan mevrouw A.C. Ter Horst-Hoekstra, 1965.

A.C. ter Horst-Hoekstra overleed op 25 september 1974, 93 jaar oud in haar woonplaats Zeist, de plaats waar haar West-Friese roman “Kloin Pittichie” en haar andere romans tot stand kwamen.

Publicaties:
Kloin Pittichie, 1837-1888, U.-M. “West-Friesland”, Hoorn (1955)
De boerderai van Siewert Klomp, Boerenlief en -leid in Westfriesland, 1860-1885 U.-M. West-Friesland, (1961)
Jan Duim, Aars om met de wiele (1963) Als overdruk gepubliceerd, N.V. drukkerij “West-Friesland” te Hoorn, z.j. Tevens gepubliceerd in: WFON 32, (jg. 1965)

Literatuur:
Jan Pannekeet, In Memoriam, in: WFON 42, (jg. 1975).

Gegevens aangeleverd en bewerkt door: Jaap Raat te Heiloo (2011).