Boukens, Johannes [Jo] (1904-1961)
bron: particulier archief.

Gemeentesecretaris met vele maatschappelijke functies

Geboren te Lutjebroek op 17-05-1904. Overleden te Lutjebroek op 24-09-1961.
Huwde in 1936 Maria Catharina Schaap. Het echtpaar Boukens-Schaap kreeg 9 kinderen. Gemeentesecretaris te Grootebroek.

Jo Boukens heeft zowel voor de gemeente als voor het maatschappelijk leven in Grootebroek en West-Friesland belangrijk werk verricht. Zijn ambtelijke loopbaan begon hij in 1929 als voluntair in Blokker. Hij kreeg in 1931 zijn benoeming tot ambtenaar van de secretarie te Heerhugowaard. In 1934 kwam hij naar Grootebroek als ambtenaar van sociale zaken en financiën. In 1952 werd hij benoemd tot gemeentesecretaris.

Naast de ambtelijke loopbaan had Jo Boukens een groot aantal functies op het gebied van onderwijs en maatschappelijke zorg.
Zo was hij:
- Secretaris van het bestuur van de Lagere School te Lutjebroek.
- Secretaris van de Stichting Katholieke Kleuterschool aldaar.
- Bestuurslid van de Stichting Katholieke ULO-school Sint Odulphus.
- Bestuurslid van de Stichting Katholieke Gezinszorg en Gezinshulp.
- Secretaris van de Stichting Wijkgebouw.
- Bestuurslid van het overkoepelend orgaan Wit-Gele Kruis Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek.
- Voorzitter van het Wit-Gele Kruis, afdeling West-Friesland.
- Lid van het bestuur Regionaal Sociaal Charitatief Centrum voor Oostelijk West-Friesland.
- Voorzitter Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum "De Streek".
- Bestuurslid van de Stichting Kraamzorg West-Friesland.
- Lid van de Algemene Raad Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom Haarlem.
- Tenslotte was hij in Lutjebroek nog directeur van het Parochieel zangkoor en lid van het Kerkbestuur.

Gegevens aangeleverd door: Joss Boukens te Tilburg (2008).