Linschoten van, Jan Huygen (1562-1611)
bron: ALT W-F 19

Ontdekkingsreiziger uit Enkhuizen

Geboren te Enkhuizen in 1562. Overleden te Enkhuizen in 1611.

Ontdekkingsreiziger, schrijver van Rheys-geschrift van de Navigatien der Portugaloysers in Orienten, een zeemansgids vol praktische aanwijzingen over de route van Portugal naar Indië en over de reizen in Indië zelf. Nog bekender is van zijn hand in 1596 de Itinerario, spoedig vertaald in het Frans, Duits, Engels en Latijn. De Itinerario is een omvangrijke beschrijving van de Aziatische en Afrikaanse gebieden, met aandacht voor de geografische, politieke, commerciële en culturele aspecten daarvan. Behalve uit eigen ervaring kon hij putten uit schriftelijke en mondelinge bronnen. Twee van die mondelinge bronnen woonden in Enkhuizen: zijn vriend Dirck Gerritz. Pomp, alias Dirk China en de stadsgeneesheer Bernardus Paludanus.

Publicatie(s):
bovenstaande literatuur.

Literatuur:
John Brozius, 'Jan Huygen in de ton', in: Brochure van St. V.W-M. 1995.

Bron: ALT W-F 19 (2000).