Klaver, Alle (1878-1932)
bron: fam. Dragtsma

Remonstrants predikant en vrijmetselaar

Geboren te Dokkum op 23 oktober 1878. Overleden te Doorn op 12 november 1932. Zoon van Frans Alle Klaver, eigenaar groothandel in koffie en thee te Dokkum, en Elisabeth Ozinga. Getrouwd met Christiana Amalia Oudshoorn, met wie hij vijf kinderen kreeg.

Remonstrants predikant. Waarnemend predikant te Hoogeveen (1905-1907); predikant te Hoorn (november 1909-1932). Woonde toen aan het Grote Oost 43 (Foreestenhuis). Enige tijd voorzitter van de Rein Leven-beweging; voorzittend meester van de loge West-Friesland te Hoorn (1916-1924).

Publiceerde twee dichtbundels en diverse studies over religieuze, sociale en literaire onderwerpen. Pleitte voor vrouwenkiesrecht en voor de vrouw in het predikantsambt en in kerkelijke bestuursfuncties. Als vertegenwoordiger van de religieus-humanitaire stroming respecteerde hij ook niet-christelijke levensbeschouwingen, zoals onder meer blijkt uit zijn bewonderende studies over de Nobelprijswinnaar Tagore. Veel van Klavers preken werden in brochurevorm uitgegeven. Was een veel gevraagd spreker; hij hield overal in het land lezingen over religieuze, ethische en literaire onderwerpen, ook op Nutsavonden. Preekte in 1929 en 1930 voor de radio.

Publicatie(s):
De prostitutie. Een inleidende studie tot het vraagstuk (Uitgeversvereniging "Vrede". Blaricum 1909).
De Religieus-Humanitaire Strooming (Kerk en secte IV, no. 6, Baarn 1910).
Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk (Hoorn 1910).
Het Neo-Malthusianisme. Critische studie voorafgegaan door een historische beschouwing over Malthus en zijn Essay (Zwolle 1910).
"Sapma's Tekst." Preek uitgesproken bij de inwijding der gerestaureerde Remonstrantsche Kerk te Hoorn, 15 September 1912. Gebr. Groot, Hoorn 1912.
Harmonische en onharmonische levens (Amsterdam 1913; Zeist, 1921).
De Vrijmetselarij en prof. Bolland (Baarn 1914).
Verzen (Maassluis 1916).
De sociale zijde van het sexueele vraagstuk (Baarn 1918).
Tagore en zijn wegbereiders (Zeist 1920).
Rabindranath Tagore. Zijn leven, levenswerk en levenszending (Zeist 1921).
Humanitaire Droomen en Daden (Hoorn z.j. (ca. 1925).
Berusting. Verzen. (Huis ter Heide (U.) 1928).
Lessing, Schiller , Heine. Literair-biografische schetsen (Hoorn z.j.).

Publiceerde verder in tal van tijdschriften, onder meer in Levenskracht, Maandblad voor Reiner Leven, Maconniek Tijdschrift, Vrije Vroomheid, De Nieuwe Tempel en Vrijzinnige Godsdienstprediking.

Literatuur:
'Bij het zilveren ambtsjublileum van Ds. A. Klaver. 1905 - 21 april-1930', in: Combinatie Nieuwe Hoornsche Courant Het Nieuwsblad voor West-Friesland, zaterdag 19 april 1930 tweede blad.
L.R. van den Broek, 'In Memoriam Ds A. Klaver', in: Ons Godsdienstig leven. Vrijzinnig Christelijk Weekblad voor Noord-Holland 20, zaterdag 19 november 1932.
Boudewijn Buch, literaire omreizen. Een idioticon (Amsterdam 1983), 59-60.
H.Q. Roling, De tragedie van het geslachtsleven, Johannes Rutgers (1850-1924) en de Nieuw-Malthusiaansche Bond (Amsterdam 1987), 149, 151.
Willem Otterspeer, Bolland. Een biografie (Amsterdam 1995), 432.
Trudy van Wijk, Vergeet nooit dat ge vleugels hebt. Over leven en werk van Alle Klaver (1878-1932), remonstrants predikant, voorzitter van de Rein Leven-beweging en vrijmetselaar. Uitgeverij Narratio (reeks Theologenbiografieën), Gorinchem 2008.

Gegevens aangeleverd door: dr. G.M.J.A. van Wijk te Bergen.