Pannekeet, Jan (1925-2002)
bron: fam. archief Pannekeet

Dialectkenner bij uitstek, met warm hart voor West-Friesland

Geboren te Alkmaar op 1 april 1925. Overleden te Heerhugowaard op 1 februari 2002. Leraar Nederlands. Gepromoveerd tot Doctor in de letteren op een Westfries taalkundig onderwerp: Woordvorming in het Westfries. Samensteller van het Westfries Woordenboek. Vele publicaties en lezingen over de taal van de Westfriezen. Was enkele jaren bestuurslid van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Lid van de redactiecommissie van het Jaarboek. Ontving uit handen van de toenmalige voorzitter Volkert J. Nobel, als eerste de in 1979 ingestelde "Westfrieslandprijs". Was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Publicaties:
Terug naar West-Friesland (1968).
Woordvorming in het hedendaags Westfries (1979, proefschrift).
Westfries Woordenboek (1984).
De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen (1988).
Het Westfries, inventarisatie van dialectkenmerken (1991).
Alles onder ien dak (1998).

Literatuur:
Ina Broekhuizen-Slot, 'Jan Pannekeet (1925) Dialectkenner bij uitstek met warm hart voor West-Friesland', in: WFON 67 (2000), 91-94.
Siem de Haan, 'In Memoriam Jan Pannekeet', in: WFON 70 (2003), 239-240.