Rijksontvanger te Spanbroek en lid Provinciale Staten N-H

Geboren te Hoorn op 20 maart 1783. Overleden te Haarlem op 31 oktober 1845.
Zoon van Abraham van Stralen en Catharina Johanna van Nieuwstad.
Huwt te Haarlem op 7 februari 1817 Adriana Maria Pauw, dr. van Mr. Engelbert Pauw, raad, schepen, schout en burgemeester van Delft, baljuw en dijkgraaf van stad en lande van Oudewater en van Cornelia Hillegonda des Villates.

Was ambtenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken; rijksontvanger te Spanbroek en Obdam; commissaris van het arrondissement 1813-1814. Was daarnaast penningmeester College van Wegen en Vaarten; lid College van Toezicht op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde gemeenten in Noord-Holland.
Was lid van de Staten van Holland van 1814-1840.
Godsdienst: Nederlands Hervormd.

Bron: Hollandse Historische Reeks 21, Den Haag, 1994.

Gegevens aangeleverd door: Jaap Raat te Heiloo (2009).