Een burgemeester met inzet voor nieuwbouw en het verenigingsleven

Jan Elmers werd geboren in Amsterdam op 4 juli 1904. Hij overleed in Heerenveen op 11 april 1985 en werd begraven in Benningbroek. Zijn ouders waren Dirk Elmers en Elizabeth Raggers. Jan Elmers was gehuwd met Frederika Koenrades en ze kregen een zoon Dick.

Na een oorlogsburgemeester en een waarnemend burgemeester, vond op 2 mei 1946 in gemeente Sijbekarspel de installatie plaats van Jan Elmers. Deze gemeente bestond toen uit de dorpen Sijbekarspel en Benningbroek en een gedeelte De Weere. Met zijn promotie na zijn werkzaamheden in Wormer kwam hij wel in een toen ‘noodleidende’ gemeente. Een belangrijke maar moeilijke taak.
Gedurende zijn 23-jarige ambtsperiode als burgemeester heeft hij zich vol ijver voor de gemeente ingezet en verdienstelijk werk verricht. Hij gaf met name de aanzet voor de bouw van een kleuterschool, dorpshuis en het zwembad.

Nieuwbouw
Ook de eerste nieuwbouwplannen kwamen in Sijbekarspel onder zijn leiding tot stand. Op 31 juli 1969 nam burgemeester Jan Elmers afscheid vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd.
Tijdens een buitengewone openbare raadsvergadering werd de eerste burger dank gebracht voor al zijn werk tijdens zijn 23-jarige ambtsperiode verricht. Met diverse cadeaus werd die dank onderstreept.
Een nieuwe straat in het nieuwbouwplan de Molenwei zal worden genoemd naar de scheidende burgemeester: Burg. Elmersstraat. ‘Ik hoop dat het geen stil straatje zal worden maar een toegangsdeur van de nieuwbouw’, aldus de scheidende burgemeester in zijn dankwoord. Tevens attendeerde hij zijn toehoorders nog eens op de noodzaak van een dorpshuis en zwembad.

Verenigingsleven
Op zaterdag 2 augustus kreeg het verenigingsleven van de gemeente Sijbekarspel in café De Rode Leeuw gelegenheid afscheid te nemen Als tastbare blijk van dank en waardering voor het werk in het belang van de gemeente Sijbekarspel als burgervader verricht, werd burgemeester Elmers een kostbaar geschenk aangeboden, nl. een boot met een kajuit.
Burgemeester Elmers in zijn dankwoord voor dit grootse gebaar, stelde dat het verenigingsleven in zijn ambtsperiode altijd in zijn volle belangstelling had gestaan. Het was zijn overtuiging dat, wanneer er een dorpshuis in het centrum verwezenlijkt gaat worden, hiermede de gemeenschap een grote dienst wordt bewezen, zonder dat afbreuk behoefd te worden gedaan aan de bestaande lokaliteiten.
Jan Elmers heeft nog 15 jaar van zijn pensioen kunnen genieten. Hij overleed in 1985, op 80-jarige leeftijd.

Bron:
Dagblad voor West-Friesland, 1 aug. 1969: ‘Sijbekarspel bracht dank aan scheidende burgervader’
Dagblad voor West-Friesland, 4 aug. 1969: ‘Kostbaar geschenk aan scheidend burgervader’

Gegevens aangeleverd door en bewerkt door: Gré Mantel-Visser te Sijbekarspel (2015).