I-10. Diverse losse vondsten

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Hier zie je een verzameling voorwerpen uit verschillende perioden. Het komt voor dat iemand heel toevallig iets vindt; bijvoorbeeld bij het omspitten of ploegen van een tuin of een stuk land, of zomaar op een braakliggend terrein. Opgravingen en vondsten worden niet alleen gedaan door mensen die ervoor gestudeerd hebben. Vaak zitten bij de vondsten van amateur-archeologen erg interessante voorwerpen.
Het blijkt steeds vaker dat juist de samenwerking van beroeps- en amateurarcheologen en allerlei anderen ons dichter bij die mens van vroeger brengt. Eigenlijk kan iedereen daar ook bij helpen. Ook meisjes en jongens die eigenlijk niets weten van archeologie, maar er wel belangstelling voor hebben. Officiële opgravingen mogen alleen door bevoegden worden verricht. Wanneer iedereen dat zomaar zou mogen, was het gevaar groot dat allerlei belangrijke gegevens zoals grondsporen ongewild vernield zouden worden.

Voor amateurs zijn er speciale archeologische verenigingen. Wil je meewerken in een archeologisch project of een werkweek? Vraag dan inlichtingen aan bij de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van Geschiedenis, Postbus 378, Utrecht. Over het hele land zijn er afdelingen van. Als je iets vindt, kun je dat melden bij een museum in je omgeving, of bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Kleine Haag 2, Amersfoort. Tel. 033-12648. In Noord-Holland is het Allard Pierson Museum in Amsterdam een bezoekje waard, evenals het Texels Museum in Den Burg (Texel). Ook het Westfries Museum in Hoorn heeft een archeologische verzameling.