Stumpel, Eduard (1879-1967)

Katholieke courantier en politicus

Geboren op 24 september 1879 in Roelofarendsveen. Vader Hermanus Stumpel is daar hoofdonderwijzer, later begint hij in Hoorn een boekhandel. Eduard Joseph Marie Stumpel huwt in 1905 met Johanna Maria Maassen. Ze krijgen vier zonen en vier dochters. Eduard Stumpel overlijdt op 21 juli 1967 in Hoorn.

De boekhandel van vader Stumpel bevindt zich eerst in de Nieuwsteeg, later aan het Grote Noord, op de plek waar nu V&D is gevestigd. Daar wordt in 1892 de basis voor de drukkerij gelegd als zijn vader de dertienjarige Eduard benoemt tot de drukker van de familie.
Dit heeft ver strekkende gevolgen. Want als de boekhandel/drukkerij in 1905 een nieuwe ‘snelpers’ aanschaft, leidt dat al spoedig tot het uitgeven van Onze Courant, een ‘anderdaagse’ (om de dag) krant voor katholieken in Hoorn en omgeving.

Draafsingel
Rond 1913 verhuist de drukkerijtak van de familie naar de Draafsingel, waar het bedrijf zich vestigt bij het karakteristieke woonhuis ‘Huize Meta’ van directeur Eduard Stumpel.
In 1923 wordt Onze Courant een dagblad. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt deze krant de naam Noordhollands Dagblad. In 1957 neemt Eduard Stumpel na ruim 65 jaar(!) afscheid als directeur van zijn onderneming. Twee van zijn zoons krijgen dan de leiding over het bedrijf.
Veertien jaar na Stumpels dood in 1967 treedt het NHD toe tot de Verenigde Noordhollandse Dagbladen. Vrijdag 13 februari 1981 verschijnt ‘de laatste krant van Stumpel’: 76e jaargang, nummer 24337. De edities van de VND dragen sindsdien ook de naam Noordhollands Dagblad.

Politiek
Eduard Stumpel houdt zich niet alleen met zijn krant bezig, hij maakt ook carrière in de politiek en bekleedt diverse functies in katholieke middenstandsorganisaties. Voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij is hij vanaf 1916 lid van de Hoornse gemeenteraad en vanaf 1924 tot 1934 wethouder. In dat laatste jaar maakt hij de overstap naar de landelijke politiek als lid van de Tweede Kamer voor de RKSP (na 1945 KVP) tot 1946.
Op maatschappelijk gebied is Stumpel onder meer actief als voorman van ‘Hanze’ (1907, bond van katholieke middenstanders) en andere katholieke middenstandsorganisaties, zoals de Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond en de Federatie van R.K. Middenstandsverenigingen in West-Friesland.
In 1937 wordt Stumpel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook mag hij zich Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote noemen en ontvangt hij het pauselijke erekruis Pro Ecclesia et Pontifice.

Bronnen:
www.parlementairdocumentatiecentrum.nl
Diverse kwartaalbladen Oud Hoorn, onder meer 1989-nr. 2 en 2000-nrs. 1 en 4.

Gegevens aangeleverd en bewerkt door: Peter Smit te Alkmaar (2012).